SAT-PHONE

Система за локализиране на мобилни телефони GSM чрез сателитната мрежа SAT-PHONE

Тази система локализира само мобилни телефони с GSM технология и се основава на триангулацията на предаватели.

 Не поемаме отговорност за евентуални грешки, които могат да се появят в процеса на локализиране.

Приблизителен обхват на грешките:

  • 10 метра (максимално) за мобилни телефони в Европа и Обединеното кралство.
  • 25 метра (максимално) за мобилни телефони в САЩ, Южна Америка и Канада.
  • 50 метра (максимално) за мобилни телефони в останалата част от света.

Тази система е неприложима в страни, в които няма мрежа с технология GSM.

Внимание:. Използването на тази система е ограничено само на информационно ниво, не поемаме отговорностза неправомерното й ползване

Номер на мобилния телефон, който искаме да локализираме: 

 

Поверителност на данните: данните въведени в този формуляр не се регистрират в никакви компютърни средства и поддръжки