SAT-PHONE

SAT-PHONE-satelliittiverkon kautta toimiva GSM-matkapuhelinten paikannusjärjestelmä

Järjestelmä paikantaa ainoastaan GSM-teknologiaa käyttäviä matkapuhelimia ja se perustuu toistinten kolmiointiin.

Emme ota vastuuta mahdollisiin paikannuksessa tapahtuviin virheisiin.

Arvioitu virhemarginaali:

  • (maks.) 10 metriä matkapuhelimille Euroopassa ja Iso-Britanniassa.
  • (maks.) 25 metriä matkapuhelimille USA:ssa, Etelä-Amerikassa ja Kanadassa.
  • (maks.) 50 metriä matkapuhelimille muualla maailmassa.

Järjestelmä ei toimi maissa, jotka eivät käytä GSM-teknologiaan perustuvaa verkostoa.

HUOM! TÄMÄ JÄRJESTELMÄ ON PUHTAASTI INFORMATIIVINEN, EMME OTA VASTUUTA ASIAKKAIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSISTA.

Paikannettavan matkapuhelimen numero: 

Luottamuksellisuus: Tähän lomakkeeseen syötetyt tiedot eivät tallennu mihinkään mediaan tai tietokantaan.