SAT-PHONE

System lokalizacji telefonów GSM przez sieć satelitarną SAT-PHONE

Ten system lokalizuje jedynie komórki w technologii GSM, oparty jest na triangulacji wzmacniaczy sygnału.

Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualnie mogące pojawić się błędy w lokalizacji.

Przybliżony margines błędu:

  • 10 metrów (maks.) dla telefonów w Europie i Zjednoczonym Królestwie.
  • 25 metrów (maks.) dla telefonów w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Kanadzie.
  • 50 metrów (maks.) dla telefonów w pozostałych regionach świata.

System ten nie działa w krajach nie posiadających sieci w technologii GSM.

UWAGA! UŻYCIE TEGO SYSTEMU MA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY, NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPOSÓB WYKORZYSTANIA GO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW.

Wpisz numer telefonu komórkowego, który chcesz zlokalizować: 

Poufność: Dane wprowadzone w tym formularzu nie zostaną zarejestrowane na żadnego rodzaju nośnikach zapisu.